Søg bolig

 

Hvis du ønsker, at blive beboer på Fremtidens Plejehjem gælder der de samme betingelser samt fremgangsmåde som i forhold til ethvert andet plejehjem i Aalborg Kommune.

En plejehjemsbolig tildeles personer, som:

  • ikke længere kan klare sig i hidtidig bolig
  • har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter
  • har behov for, at hjælpen er tæt på døgnet rundt

Derudover skal borgeren selv udtrykke ønske om at ville bo på plejehjem.

For at blive visiteret ( dvs. godkendt) til en plejehjemsbolig skal du først henvende dig til Visitationens Kontaktcenter. Her vil du blive tilbudt en samtale, hvor du kan søge om en plejehjemsplads samt modtage råd og vejledning desangående.

Efter din første samtale vil du modtage et besøg fra en visitator. Visitatoren vil sammen med dig drøfte dine ønsker og behov, og du vil blive orienteret om de tilbud og muligheder, der er.

Efter besøget vil visitator foretage en helhedsvurdering af dine ønsker, behov samt ressourcer, og på baggrund heraf træffe beslutning vedrørende tildeling. 

 

Telefonisk henvendelse Visitationens Kontaktcenter: 

 

99825000

Åbningstider -

Mandag - fredag: 8.00-15.00

Torsdag: 8.00-17.00

 

Udenbys borgere

Som borger fra en anden kommune end Aalborg, kan du også blive beboer på Fremtidens Plejehjem.

Rent praktisk skal du henvende dig til din hjemkommune og blive visiteret til en plejebolig, som du så efterfølgende vælger skal være i Aalborg Kommune på Fremtidens Plejehjem.

Din hjemkommune hjælper dig nu med selve ansøgningen til Aalborg Kommune og Fremtidens Plejehjem. Det sker rent praktisk ved at din hjemkommune sørger for alle de oplysninger din plejeboligansøgning skal indeholde. Herefter udformer din hjemmekommune ansøgningen og sender den på dine vegne til: Myndighedssekretariatet, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg.

Herefter hører du som ansøger direkte fra Aalborg Kommune.