Fra idé til virkelighed

 

Idéen fødes og det indledende arbejde

På det sociale område venter der en udfordring om hjørnet for Aalborg Kommune. Andelen af ældre plejekrævende borgere vil være stadigt stigende samtidigt med at andelen af borgere i den erhvervsaktive alder vil være stadigt faldende.

Det er denne udfordring som Lars Nøhr, områdechef i Ældreområde Nord, og Kirsten Skovrup, kontorchef for IT-afsnittet i Ældre- og Handicapforvaltningen Aalborg, drøfter i vinteren 2008.

Nøhr og Skovrup er enige om, at der må bygges nye, moderne plejehjem, og ambitionen bliver således at udtænke idéen til et "Fremtidens Plejehjem", med fokus på velfærd- og sundhedsteknologi til gavn for såvel beboere som medarbejdere.

På Nøhr og Skovrups initiativ nedsættes en styregruppe for projektet, som får en bred sammensætning med relevante leder-, medarbejder-, og brugerepræsentanter inden for ældreområdet. Styregruppen skal undersøge mulighederne vedr. velfærd- og robotteknologi samt udarbejde et katalog over idéer som kan udgøre en ramme for det videre arbejde i projektet.

Det lykkes for styregruppen, at få udarbejdet et katalog med mulige løsninger på kendte problemstillinger inden for plejesektoren, herunder, formulering af mål for løsningerne, succeskriterier, samt disse løsningers finansiering.  

 

 

Læs mere om processen fra idé til virkelighed, ved at klikke i venstremenuen.