Projektet igangsættes officielt og det videre arbejde

På en studietur til Vejle i foråret 2009 giver Lars Nøhr Ældre- og Handicapudvalget den første orientering ang. det hidtidge arbejde i projektet; orienteringen bliver modtaget med positiv interesse, og på Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 6. maj bliver det besluttet at igangsætte projektet "Fremtidens Plejehjem" - med henblik på at bygge et plejehjem på havnefronten i Nørresundby. Nørresundby Boligselskab bliver udpeget som bygherre, og forestår en begyndende afklaring af beliggenheden og indledende forhandlinger ang. to sammenhængende grundstykker mellem broerne.

I efteråret 2009 bliver opgaven for projektledelsen af "Fremtidens Plejehjem" annonceret. En række firmaer søger om og afgiver deres tilbud på opgaven. Vejet på forskellige vægte såsom pris, indhold, og erfaring bliver konsulentfirmaet Kuben Management valgt, og civilingeniør Lars Emborg træder ind som projektleder med støtte fra konsulenterne Vibeke Jacobsen og Rasmus Bech Frandsen. Med afsæt i det oprindelige katalog over idéer, fremsat af styregruppen, kan projektledelsen, i vinteren 2010, fremlægge et grundlag for projektet. Visionen er, at skabe et plejehjem med teknologiske virke- og hjælpemidler, der:

  • 1. Fokuserer på en stor oplevelse af trivsel - både hos beboerne og de ansatte
  • 2. Frigør ressourcer
  • 3. Sigter mod højeste teknologiske niveau - ikke som et mål i sig selv, men som et middel
  • 4. Er fleksibelt, dynamisk, og levende, og derfor kan udvikle sig efter fremtidens behov
  • 5. Er bæredygtigt byggeri

I grundlaget bliver der bl.a. redegjort for projektets organisation og tre arbejdstemaer bliver beskrevet for projektet. Det vil således sige:

  • 1. Arbejdsprocesser, logistisk, og velfærdsteknologi
  • 2. Oplevelser, aktiviteter, og velfærdsteknologi
  • 3. Arkitektur, design, bæredygtighed, og velfærdsteknologi

Til at varetage arbejdet nedsættes, dels, en ny, og igen bredt sammensat, styregruppe, med Lars Nøhr som formand og leder-, medarbejder-, bruger-, og pårørende repræsentanter, dels, tre arbejdsgrupper under ledelse af hhv. Kis Lund plejehjemsleder på Elmely i Nørresundby, Kirsten Skovrup, og Lars Nøhr. Det er styregruppen som har det overordnede ansvar for projektet, og som skal sikre koordineringen mellem arbejdsgruppene. Mens de tre arbejdsgrupper bl.a. har til opgave at levere anbefalinger og indstillinger til styregruppen.

Billedeorg.

Organiseringen i udviklingsfasen af projektet "Fremtidens Plejehjem".

I februar 2010 godkender Ældre- og Handicapudvalget projektgrundlaget for "Fremtidens Plejehjem", og umiddelbart herefter udfærdiger styregruppen de første arbejdspakker til de enkelte arbejdsgrupper, som således kan gå igang. I sommeren 2010 bliver totalrådgiveropgaven udbudt. Efter pointgiving falder valget på Grontmij Carl Bro A/S, Østergaard Arkitekter, Nørkær+Poulsen Akitekter, Landsskabsarkitekt Metopos, og ekstern konsulent Innovation Lab. Efter valget af arkitekter indgår disse i arbejdsgruppe 3. De første streger til projektet kan dermed blive slået. Se plancher over dialogskitser her