Projektets færdiggørelse

I løbet af sommeren 2011 færdiggjorde arkitekter, ingeniører, styregruppe, og projektgruppen de sidste forslag til byggeprojektet, hvorefter materialet kunne blive sendt i licitation mellem otte udvalgte totalentreprenører.

Dansk Boligbyg A/S i Hobro blev efterfølgende valgt til at opføre hovedentreprisen for Nørresundby Boligselskab.

Første spadestik

Fredag den 30. marts 2012 blev det første spadestik taget til byggeriet. Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Tina French Nielsen (V) og områdechef samt formand for styregruppen Lars Nøhr trådte hver især på spaden, og markerede dermed officielt, at cirka fire års intenst projektarbejde nu også skulle materialiseres i beton, cement, glas, og stål.

Første spadestik FP 

(Rådmand Tina French Nielsen og daværende direktør for Nørresundby Boligselskab Sigvart Sigvartsen) 

Det første spadestik var begyndelsen på opførelsen af et byggeri på en vinkelgrund med én fløj i tre etager, parallelt med Limfjorden og én fløj vinkelret på Limfjorden i henholdsvis fire og fem etager - et byggeri hvis samlede areal udgør godt 8000 m2.  

LarsNøhr spadestik 

(Områdechef og formand for styregruppen bag Fremtidens Plejehjem Lars Nøhr tager første spadestik)

Byggeriet opdeles i tre dele: En boligdel med 75 lejligheder, hver på ca. 50 m2, en servicedel, samt en offentlig tilgængelig restaurant.

Lejlighederne indrettes med opholdsstue, soveværelse, køkkenniche, depotrum, og stort badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Dertil kommer, at lejlighederne udstyres med velfærdsteknologi, herunder et trygfølsomt gulv, der kan registrere hvis en beboer falder.

Servicedelen indrettes med faciliteter for personalet - bl.a. administrationskontorer, omklædning, vaskeri og teknik. Der bliver desuden fitness og wellness-rum for beboerne samt et sundhedsrum med tandlæge.

Hver etage får en åben eller overdækket terrasse, hvor beboerne kan opholde sig. Desuden bliver der flere temarum f.eks. "den stille aktivitet", orangeriet og "det søde køkken" - i det hele taget er der i planløsningen blevet lagt vægt på mulighederne for oplevelser og aktiviteter for beboerne og dannelsen af fællesskaber.

Endelig, opføres restauranten i stueetagen, hvor beboerne kan komme og spise, ligesom restauranten bliver åben for gæster udefra.   

Rejsegilde

Fredag den 5. april 2013 kunne bygherrerne Aalborg Kommune og Nørresundby Boligselskab holde fest for håndværkere, arkitekter og teknikere i forbindelse med rejsegildet for Fremtidens Plejehjem.

Mere end 150 særligt indbudte gæster mødte op til den store dag for at besigtige byggeriet, høre taler og indtage et traktement.

Rejsegildet bød på indlæg fra direktøren for Nørresundby Boligselskab, Lars Emborg, og rådmand Tina French Nielsen, Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning samt projektleder Niels Erik Starup, Dansk Boligbyg A/S.

Lars Emborg Hjulmand

Direktør Lars Hjulmand Emborg fra Nørresundby Boligselskab (billedet) kunne se tilbage på en lang og yderst spændende byggeproces og glædede sig til at huset bliver taget i brug. Byggeriet og det grundlæggende koncept bag Fremtidens Plejehjem skal være med at sætte standarden for ældrepleje og omsorg fremover. 

Arbejdsgrupperne 1 og 2

Parallelt med selve byggeprocessen har arbejdsgrupperne 1 og 2 beskæftiget sig med "logistik, arbejdsprocesser, og velfærdsteknologi" og "oplevelser, aktiviteter og velfærdteknologi".

De to arbejdsgrupper har især beskæftiget sig med, dels, hvilke faggrupper der skal arbejde på Fremtidens Plejehjem og, dels, hvorledes huset skal indrettes således at indretningen stemmer funktionelt og æstetisk overens med projektets bagvedliggende koncept. 

Rekruttering

I løbet af efteråret og vinteren 2013 er medarbejderne såvel som ledelsen blevet rekrutteret til Fremtidens Plejehjem.

Der blev bl.a. indbudt til to informationsmøder i DGI-HUSET Aalborg, hvor potentielle medarbejdere kunne høre nærmere om projektet og jobmulighederne som vil findes på Fremtidens Plejehjem.

Medarbejderne blev ansat pr. 01.01-2014 med henblik på at kunne modtage et forberedende undervisningsforløb inden huset åbnedes for beboere.

Indflytning

I forhold til tidsplanen blev byggeriet etapevist afleveret til bygherrene Aalborg Kommune og Nørresundby Boligselskab ultimo 2013 og beboerne flyttede efterfølgende ind i to tempi: Således flyttede hhv. 30 beboere ind i januar måned og 45 beboere flyttede ind i februar måned - til et liv med trivsel og teknologi...

 

20140115LHO7206 

(Gunnar Pedersen flyttede som den første beboer ind på Fremtidens Plejehjem og fik således æren af at klippe den røde snor)