Trivsel og teknologi

Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning har igangsat projektet "Fremtidens Plejehjem - trivsel og teknologi" ud fra et ønske om, at kunne tilbyde de bedste forhold for plejekrævende ældre, også i fremtiden.

Fremtidens Plejehjem har fokus på de ting der giver trivsel, tryghed, og god pleje. Og som udnytter velfærd- og sundhedsteknologi til at understøtte dette.

Velfærd- og sundhedsteknologi er således tilstede overalt i Fremtidens Plejehjem: Et tryghedssystem, som involverer bevægelsessensorer i gulvet, der kan registrere hvis den ældre falder, således at hjælpen kan komme hurtigt frem. Interaktive skærme, kaldet "trivselsskærme", der styrker den ældres muligheder for oplevelser og adgang til informationer, og som gør det lettere at komme i kontakt med familie og venner, samt plejepersonale. Eller et intelligent toilet, der skyller og tørrer automatisk, hvorved den mest basale hygiejne kan klares. For nu blot at nævne tre teknologiske tiltag i Fremtidens Plejehjem.

Perspektiverne ved velfærd- og sundhedsteknologien er flere. At den ældre skal føle en høj grad af tryghed. At den ældre skal have oplevelser; det vil sige, at den ældres sanser skal stimuleres og fastholdes, også sanser som den ældre har brugt i sit tidligere liv, og som har haft så stor betydning. Og, ikke mindst, at den ældre skal opleve en forhøjet livskvalitet og værdighed ved i høj grad at være selvbestemmende og selvhjulpen, og at tidpunktet udskydes for hvornår den ældre bliver afhængig af omfattende praktisk hjælp.

Velfærd- og sundhedsteknologi skal selvfølgelig også hjælpe personalet til at klare rutineprægede og praktiske opgaver, være ressourcebesparende og effektivisere arbejdsgange. Og den skal medvirke til dannelsen af en fagligt udviklende og attraktiv arbejdsplads.

Dog, velfærd- og sundhedsteknologi skal altid være understøttende og ikke et mål i sig selv. Den er kun et middel til at nå målet om trivsel, tryghed, og livskvalitet for den ældre og plejepersonalet.

Teknologien får kun betydning i kraft af dem, som bruger den; teknologien skal således have en menneskelig værdi.