Fremtidensplejehjem logo

Interesseskema - FrivilligPersonlige oplysninger

Navn:  
Alder:  
Adresse:  
Telefonnummer:  
Mailadresse:
Gentag mailadresse:

Nuværende - tidligere erhverv:

Beskriv kort din erhverserfaring. I feltet nedenfor kan der max skrives 1000 tegn.

Mine personlige interesser:

Beskriv kort dine personlige interesser og hvordan du kan bruge dem som frivillig på Fremtidens Plejehjem. I feltet nedenfor kan der max skrives 1000 tegn.

Motivation:

Hvad er din motivation for at være frivillig på Fremtidens Plejehjem? Giv eksempler på, hvilke forventninger du har. I feltet nedenfor kan der max skrives 1000 tegn.

Temarum: Læs mere om temarummene her

På Fremtidens Plejehjem bliver der en række temarum, hvor beboerne skal have oplevelser og aktiviteter. Giv eksempler på, hvordan du vil arbejde i temarummene.

Hvad kan du som frivillig bidrage med?:

Giv eksempler herpå - f.eks. gåture, musik og sang, besøgsven, madlavning, kreative aktiviteter, IT og mobiltelefoner I feltet nedenfor kan der max skrives 1000 tegn.

IT café:

Hvis du har interesse i at hjælpe andre med IT, så beskriv dine IT kompetencer herunder. I feltet nedenfor kan der max skrives 1000 tegn.