Aftale med Kina

En rammeaftale om samarbejde mellem den kinesiske ejendomsudvikler- og byggevirksomhed Rong Hui Group Ltd. og Aalborg Care Consortium er netop indgået.

Rammeaftalen indebærer at konsortiet skal levere rådgivning i udvikling af plejehjem, seniorboliger og relaterede services til det kinesiske marked. Den første konkrete aftale indebærer rådgivning i forbindelse med et byggeri i den vestkinesiske storby Chongqing.

Rådmand Tina French Nielsen er meget glad på konsortiets vegne: ”Jeg anser det for et flot resultat af et arbejde der blev påbegyndt i november sidste år, og som allerede nu indebærer, at vi kan indgå den første aftale. Samtidig viser denne aftale, at der er betydelige eksportmuligheder i den særlige danske ekspertise og know-how indenfor udvikling af boliger til ældre borgere, hvis den blot understøttes af de rigtige partnerskaber.  Det vil på sigt helt klart skabe nye arbejdspladser i Aalborg”.

Aalborg Care Consortium

Aalborg Care Consortium er et samarbejde mellem Nørkær + Poulsen arkitekter, Kuben Management, University College Nordjylland, Social- og Sundhedsskolen i Nordjylland, Aalborg Living Lab (del af Copenhagen Living Lab) og Aalborg kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen.

Aalborg Care Consortium forventer, at aftalen blot er første skridt på vejen til det kinesiske marked, da konsortiets unikke sammensætning åbner for eksport af know-how både indenfor plejehjemsbyggeri, plejehjemsdrift og uddannelse af personale.

Konsortiet arbejder med et særligt plejehjemskoncept udviklet med afsæt i Fremtidens Plejehjem, der opføres i Aalborg Kommune.  Konsortiet har besøgt regionen Chongqing i Kina og derigennem fået kendskab til de særlige kinesiske behov, ønsker, traditioner og kultur som konceptet skal tilpasses.

Talsmand for Aalborg Care Consortium, ledelses- og udviklingskonsulent Finn Nielsen, UCN, siger, at konsortiet glæder sig meget til opgaven og oplyser, at medlemmer af konsortiet allerede i november rejser til Chongqing for, at indlede samarbejdet.

Vil du vide mere

Yderligere oplysninger kan fås ved konsortiets talsmand Finn Nielsen, 7269 1661 og
områdechef Lars Nøhr, Aalborg kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, 2520 1481.