Besøg fra Eksportrådet Taiwan

Fredag d. 14. september besøger Direktør Sune Kjeldsen og Eksportrådgiver Suping Hsu, begge fra Eksportrådet i Taipei, Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. De vil blive modtaget af Ældrechef Kristian Cronwald, Områdechef Lars Nøhr, og Rådmand Tina French Nielsen (V). Fokus for mødet vil være fremtidens ældrepleje i Danmark og Taiwan, og mulighederne for et udviklende samarbejde.         

Således skal de to repræsentanter fra Eksportrådet vises rundt i Aalborg Kommune for at blive introduceret til dansk ældrepleje. Første stop bliver Carl Klitgaardsvej nr. 5 i Nørresundby, hvor Fremtidens Plejehjem opføres. Dernæst følger besøg på hhv. Lindholm Plejehjem og Aalborg Kommunes hjælpemiddeldepot. Her vil der være lejlighed til at se forskellige former for velfærdsteknologi bl.a. "trivselsskærmen", som to beboere har afprøvet med stor succes på Lindholm Plejehjem.