Centerchef på Fremtidens Plejehjem fundet

Ældre- og Handicapudvalget godkendte den 20. juni forslag til tidsplan for indflytning i Fremtidens Plejehjem samt den ledelsesmæssige struktur.

Dette indebærer at der ansættes en centerchef, der både skal have det overordnede ansvar for Fremtidens Plejehjem og stå for udvikling af Living Lab, der oprettes samtidigt.

Områdechef Lars Nøhr - der har været den drivende kraft og inspirator i udviklingen af Fremtidens Plejehjem - har takket ja til opfordringen til at indtræde i stillingen som centerchef for Fremtidens Plejehjem. Lars viderefører hermed det udviklings- og innovationsarbejde han allerede er i gang med.

- Jeg er utrolig glad for, at Lars har takket ja til opfordringen. Fremtidens Plejehjem kunne ikke få en bedre start og får med Lars som leder en dynamisk og inspirerende leder.

Lars vil også fortsat kunne repræsentere Ældre- og Handicapforvaltningen ift. de mange kontakter han har i Danmark og udlandet. Lars fortsætter sideløbende som områdechef i Ældreområde Nord frem til 1. januar 2014.

Med venlig hilsen
Jan Nielsen
Direktør