Den stemmestyrede bolig

På plejehjemmet Fjordparken i Hals er der blevet etableret en intelligent lejlighed. Lejligheden er således stemmestyret og dens indehaver Else Klausen kan nu klare en række basale gøremål uden hjælp fra plejepersonalet.

Stemmestyring1

Else Klausen er delvist lammet og siddder i en elektrisk kørestol men ved hjælp af sin stemme kan hun blandt andet få sine vinduer åbnet, gardinerne rullet ned, døren lukket, og sænket sin bøjlestang i klædeskabet. Else Klausen skal blot sige det til den centrale computerenhed som har lært at genkende hendes stemme.

Stemmestyring2

Stemmestyringssystemet øger således Else Klausens grad af selvhjulpenhed og giver dermed mere livskvalitet. Dertil kommer, at systemet frigør hænder hos plejepersonalet til at udføre andre opgaver.

Lejligheden er en forsøgslejlighed og det er meningen at erfaringerne som høstes her bl.a. kan blive brugt i forbindelse med Fremtidens Plejehjem.