Dialogmøde

Styregruppen for Fremtidens Plejehjem indbød til dialogmøde med nordjyske uddannelsesinstitutioner og private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet i Gandrup byrådssal d. 24.10. Formålet med mødet var, at få inspiration, indsamlet viden, og eventuelt indgå aftaler om samarbejde vedrørende "Fremtidens Medarbejder".  

Det blev til en dag mange forskellige, interessante, og yderst fagligt velbegrundede, vinkler på hvorledes "Fremtidens Medarbejder" kan se ud, og ikke mindst hvad der skal til, rent uddannelsesmæssigt, for at vedkommende ser dagens lys.

Således opmuntret af de mange fine bidrag, ser Fremtidens Plejehjem frem til den videre dialog.

Efter mødet blev der udarbejdet et notat, som udpeger seks fokuspunkter, der kan gøre udgangspunktet for mulige udviklingsprojekter mellem Fremtidens Plejehjem og uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreplejen.

Læs notatet her