DK4

Tv-kanalen DK4 viser for tiden to programmer med titlen "Et aktivt ældreliv". Programmerne har Georg Julin som vært og fortæller om de aktiviteter som plejehjemmene Lindholm og Gabrielsværk i Nørresundby har igangsat sammen med partnere fra deres lokalsamfund for at give deres beboere mere trivsel - en trivsel som netop hænger sammen med at føle sig som en del af lokalsamfundet.

Tre studerende som er naboer til Plejehjemmet Lindholm kommer på et ugentligt besøg for at hygge sig sammen med beboerne i nogle "små oaser" som er indrettet i bolig- fællesarealerne, og Gabrielsværk får besøg af elever fra den lokale 4. klasse som læser eventyr højt. 

De to plejehjem har i løbet af efteråret 2012 været en del af projektet "Inklusionsfremmende aktiviteter for plejehjemsbeboere i Aalborg Kommune" som har modtaget støtte fra Social - og Integrationsministeriets satspulje.

Projektet er udsprunget af det arbejde som foregår i Fremtidens Plejehjem, hvor det er ambitionen at finde en god praksis for hvordan plejehjemsbeboere kan komme mere i trit med deres lokalsamfund idet der indgås samarbejde om aktiviteter med en eller flere partnere fra lokalsamfundet.

DK4

 (Kilde: DK4)