Fællesmøde mellem styregruppe og arbejdsgrupper

Styregruppen og arbejdsgrupperne for projektet Fremtidens Plejehjem afholdt fællesmøde d. 14. oktober på plejehjemmet Elmely i Nørresundby. Højt på dagsordenen stod, at projektet nu er gået ind i sin næste fase, hvor der skal sættes fokus på "fremtidens medarbejder" eller selve menneskedelen. På mødet blev de første skridt således taget til at tegne en profil over "fremtidens medarbejder" samt at udvikle et værdigrundlag for denne.