Fremtidens Plejehjem med Danish Care i Kina

Fremtidens Plejehjem ved styregruppeformand Lars Nøhr og rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Aalborg Kommune Tina French Nielsen (V) deltog i delegationen ”The Danish Care Project” (D`Care) til Chongqing og Chengdu (Vestkina) d. 25.- 29. november 2012.

D`Care er et ambitiøst projekt under det danske udenrigsministeriums Eksportråd som opererer både på den korte og lange bane: projektet skal introducere danske interessenter til det store kinesiske marked for plejehjem og formidle danske plejekompetencer inden for blandt andet design, drift, uddannelse, byggeri samt velfærdsteknologi.

En del af visionen for D`Care er endvidere at etablere et pleje- og rehabiliteringscenter i Vestkina, som skal drives efter de danske standarder vedrørende kvalitet og omsorg.

Baggrunden for projektet er at den ældre del af den kinesiske befolkning befinder sig i en voldsom vækst. I dag er der 178 millioner kinesere over 60 år, og i året 2025 estimeres det at dette antal vil være vokset til 282 millioner. Aktuelt mangler man i Kina ikke mindre end 3,4 millioner plejehjemspladser.

Ved at deltage i D`Cares delegation fik Fremtidens Plejehjem muligheden for at møde en række potentielle kinesiske samarbejdspartnere og formidle et nyt dansk plejehjemskoncept for disse.

Fremtidens Plejehjem deltog i delegationen sammen med projektpartnerne fra Nørresundby Boligselskab, UCN, SOSU Nord samt Copenhagen Living Lab – samlet under navnet ”The Aalborg Consortium” – og det var et spændende og udbytterigt program.

Det blev bl.a. til møder med højtstående repræsentanter fra de lokale regeringer og sociale myndigheder. Fra officielt kinesisk hold hedder det at Kina ønsker at gå direkte fra at børnene passer deres forældre og bedsteforældre til at det offentlige tager hånd om dette. Og i den forbindelse er man meget interesseret i at høre om de danske erfaringer og know-how.

Der var besøg hos Ronghui Real Estate`s afdeling i Chongquing. RRE har i løbet af de sidste seks år opført ikke mindre end 200.000 boliger ved Yangtze-floden, og man gav fra RRE`s side udtryk for at firmaet nu ønsker nye udfordringer i udvikling af plejehjemsbyggeri. Besøget hos RRE blev afsluttet med en aftale om at der skal underskrives en hensigtserklæring - ”Letter of Intent” - mellem RRE og Aalborg Consortium.

Endvidere have Aalborg Consortium en længere række Business-to-Business-møder bl.a. med Chongqing Environmental Protection & Construction Group (ejendomsudvikler), Chongqing Labor Union Hospital (drift af plejehjem), og Shanghai Cherish-Yearn (drift af plejehjem), hvor der blev talt om omsorg for svage ældre, ældrevenlige boliger og uddannelse af plejepersonale. Og mulighederne for udveksling af erfaringer og konkret samarbejde.

Aalborg Consortium deltog også i to konferencer. Konceptet for Fremtidens Plejehjem blev her præsenteret både fra scene og fra stand og de kinesiske besøgende udviste en stor og spørgelysten interesse for projektet. Der er ingen tvivl om at der er bud efter varianter af den ”Danske Model”.  

Og selvfølgelig var der også afsat tid til møder med dem det hele handler om – nemlig de ældre kinesere. Således blev det bl.a. til besøg hos boliger for ældre i Ba`Nan distriktet, der er bygget og drevet af det lokale byråd, altså en form for kooperativ med ansatte til at hjælpe de ældre. Også Chengdu 1st Social Welfare Institution blev besigtiget, hvor der er plads til 500 ældre som bor på dobbeltværelser for at undgå ensomhed og kunne nyde hinandens selskab. I tilknytning til boligerne var der flere tilbud, afhængig af beboernes behov og interesser. For eksempel rum til musik og sang, IT og læsning.

Beboerne stillede velvilligt op til fotografering og de virkede at være glade for besøget. Der var ikke tale om plejekrævende beboere – bliver man fysisk eller psykisk syg og dermed plejekrævende som ældre i Kina indlægges man som oftest på hospitalslignende institutioner. Kontrasterne til de ældre plejehjemsbeboere i Danmark er således stor.

Efter hjemkomsten vil Aalborg consortium arbejde videre med opfølgning og en handlingsplan i forhold til de interessante aftaler som er blevet indgået med de potentielle kinesiske samarbejdspartnere. Der kan således udstikkes nye perspektiver.