Fremtidens Plejehjem på Forskningens Døgn

Fremtidens Plejehjem deltog igen i år i den landsdækkende begivenhed Forskningens Døgn, som arrangeres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Ved en stand på Gl. Torv i Aalborg Midtby, lørdag d. 21 april, kunne interesserede høre nærmere om projektets grundliggende idéer bl.a. angående "Trivsel og Teknologi", og se eks. på teknologi som er under udvikling i forbindelse med projektet.

Således fremviste Områdechef Lars Nøhr og Kontorchef for IT-afsnittet ÆHF Kirsten Skovrup "Trivselskærmen". "Trivselskærmen" er en tablet PC, og projektet vedrører udviklingen af software til brug for videotelefoni via Skype med pårørende. Men også en kalenderfunktion med oplevelser/aktiviteter på plejehjemmet, mærkedage m.v., bestilling/afbestilling af mad, fjernbetjening af f.eks. TV, og på sigt varme- og el-styring, samt vinduer.

Forskningens Døgn3

"Trivselskærmen" skal således give plejehjemsbeboeren en nemmere og mere hurtig adgang til oplevelser og informationer, samt medvirke til at styrke dennes adgang til familie, venner og plejepersonalet.

Lars Nøhr og Kirsten Skovrup kunne fortælle om hvorledes "Trivselskærmen" for tiden gøres til genstand for afprøvning blandt beboere på plejehjemmet Lindholm i Nørresundby. Og her er skærmene blevet godt modtaget og bruges flittigt. De hidtige erfaringer peger dermed i retning af at skærmen nok skal blive en succes.

Forskningens Døgn2

Fretidens Plejehjem havde en velbesøgt stand, og glædede sig over de mange store og små spørgsmål som blev stillet i forbindelse med udfordringerne i den fremtidige ældreomsorg og pleje.