Fremtidens Plejehjem på Udvalgsmøde

Fremtidens Plejehjem var på dagsordenen ved Ældre- Og Handicapudvalgets møde onsdag d. 18.01.12. På mødet godkendte Udvalget, at en række ændringer vil blive indarbejdet i projektet.

Ændringerne omfatter en række besparelser for at imødegå en budgetoverskridelse efter licitationen. Til trods for besparelserne er der imidlertid ikke blevet ændret væsentligt ved selve bygningens udseende, indretning, og i det hele taget ved koncepted for Fremtidens Plejehjem.

Af stor betydning for projektet er det, at Udvalget bl.a. godkendte at et centralt affaldsugningssystem vil blive finansieret ved hjælp af Udvalgets pulje.

Installeringen af et centralt affaldsugningssystem vil medføre besparelser vedr. driften og afstedkomme en hygiegnisk, sikker og tidsbesparende håndtering af affaldet, til gavn for både beboere og personale.