Frivillige på Fremtidens Plejehjem

Tirsdag d. 21. januar åbnede Fremtidens Plejehjem dørene for kommende frivillige ved to informationsmøder. Godt hundrede interesserede mødte op.

Udviklingschef Lars Nøhr bød velkommen og præsenterede konceptet bag Fremtidens Plejehjem, hvor frivillighed er en af de helt centrale ingredienser med henblik på at sætte beboernes trivsel i højsædet. Fremtidens Plejehjem har en særlig beliggenhed og særlige faciliteter og dette skal netop udnyttes i bestræbelserne på at opbygge et stærkt netværk af frivillige betonede Lars Nøhr.

Lars Præsentation

Herefter fulgte et oplæg fra Jette Abildskov, der er konsulent i Ældresagen. Jette Abildskov tog udgangspunkt i Ældrekommissionens anbefalinger vedr. livskvalitet i plejehjemsboliger og hun gjorde bl.a. opmærksom på hvorledes de frivillige kan udfylde det vigtige felt mellem plejepersonale og pårørende og dermed bidrage til en meningsfuld tilværelse hos beboere på plejehjem.

Jette Præsentation

Også Hanne Kræfting, Rehabiliterings- og Aktivitetsleder på Fremtidens Plejehjem, pegede på de frivilliges potentialer "vi har simpelthen brug for frivillige til at lave aktiviteter her i huset, de frivillige kan nemlig tilføre en særlig form for medmenneskelighed" sagde Hanne Kræfting. 

Hanne Præsentation 

Hanne Kræfting præsenterede endvidere et katalog over mulige aktiviteter som de frivillige på Fremtidens Plejehjem kan varetage, men det hele afhænger selvfølgelig af beboernes konkrete ønsker og behov og de frivilliges interesser og præferencer.

Efter oplæggene var der rundvisning på Fremtidens Plejehjem således at tilhørerne kunne se faciliteterne og dermed få inspiration til det frivillige arbejde.

Tilbage fra rundvisningen tog Leif Fulgsang over med dagens sidste oplæg. Leif Fuglsang er Frivilligkoordinator på Fremtidens Plejehjem og han talte bl.a. om hvorledes frivillignetværk på Fremtidens Plejehjem tænkes opbygget og mulighedsbetingelserne for det gode, meningsfulde frivilligarbejde. Af stor vigtighed er den rette organisering og forventningsafstemninger mellem plejehjemmet, beboerne og de frivillige.

Leif Præsentation 

Leif Fuglsang fortalte endvidere om proceduren for at blive frivillig på Fremtidens Plejehjem. Man skal som interesseret udfylde et skema der findes på hjemmesiden www.fremtidensplejehjem.dk under rubrikken "For frivillige", herefter man vil blive kontaktet for at drøfte nærmere.