Inklusionsrapport

I forbindelse med projektet "Inklusionsfremmende aktiviteter for plejehjemsbeboere i Aalborg Kommune" er der blevet lavet en rapport. Hovedkonklusionen er, at det nytter noget at iværksætte aktiviteter for beboere på plejehjem i fællesskab med en lokal partner med henblik på at forøge beboernes følelse af at være en (større) del af et lokalsamfund.

De seks plejehjem/plejecentre som har deltaget i projektet har uden undtagelse formået at arrangere inkluderende aktiviteter for deres beboere i fællesskab med en lokal partner. Dette vidner bl.a. om, at der findes en velvilje i lokalområdet for at indgå sådanne partnerskaber.

Inklusion

Men aktiviteterne kommer selvfølgelig ikke ud af den blå luft. De kræver personalets forberedelse og at der ledelsesmæssigt afsættes de fornødne ressourcer, eksempelvist tid, og at man sammenhængende hermed konkret/formelt sætter aktiviteterne på dagsordenen for at betone deres vigtighed.

Læs rapporten her