Interesse fra Taiwan

Fredag d. 14. september 2012 aflagde Direktør Sune Kjeldsen og Eksportrådgiver Suping Hsu fra Eksportrådet i Taipei besøg hos Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. De blev modtaget af Ældrechef Kristian Cronwald, Områdechef Lars Nøhr, og Rådmand Tina French Nielsen (V).  Emnet for mødet var fremtidens ældrepleje i Danmark og Taiwan, og mulighederne for samarbejde.

 

Taiwan2 

Fra venstre mod højre Direktør Sune Kjeldsen, Eksportrådgiver Suping Hsu, Leder af Aalborg Kommunes hjælpemiddeldepot Inga Fryd, og Områdechef Lars Nøhr.

 

Taiwan har 23 mio. indbyggere, hvoraf 11 % er over 65 år. Tallet forventes imidlertid at være fordoblet allerede i 2025. Derfor arbejder man i Taiwan på højtryk for at udvikle et system og en infrastruktur, som kan håndtere plejen af de ældre borgere i fremtiden. Og her kan dansk know-how om ældrepleje og teknologiske hjælpemidler meget vel vise sig velkommen.

De to repræsentanter fra Eksportrådet blev således vist rundt i Aalborg Kommune for at se eksempler på dansk ældrepleje. Første stop var Carl Klitgaardsvej 5 i Nørresundby, hvor Fremtidens Plejehjem netop nu bygges. Fremtidens Plejehjem kommer til at rumme 75 to-rums boliger, fordelt på 4 etager, med tilhørende servicearealer, aktivitetscenter, administration, fællesarealer samt en privat ejet og offentligt tilgængelig restaurant. Dertil kommer, at velfærdsteknologi vil blive anvendt på flere planer. Bl.a. et tryghedssystem, som involverer bevægelsessensorer i gulvet, der registrerer hvis beboeren falder, så hjælpen kan komme hurtigt frem.

Herefter gik turen til Lindholm Plejehjem, hvor to beboere i godt et halvt år har deltaget i et digitalt forsøg med en ”trivselsskærm”. ”Trivselsskærmen” er en tablet-pc som giver den ældre mulighed for at bruge en madplan/kalender, styre lyset i boligen, og via videoopkald, kommunikere med pårørende, venner og plejepersonalet. Formålet med trivselsskærmen er at opnå en øget grad af selvhjulpethed og dermed livskvalitet hos beboeren.

 

Taiwan3 

Leder fra Aalborg Kommunes hjælpemiddeldepot Inga Fryd fremviser velfærdsteknologi for Direktør Sune Kjeldsen og Eksportrådgiver Suping Hsu. 

Sidste stop var Aalborg Kommunes Hjælpemiddeldepot. Her blev repræsentanterne fra Eksportrådet i Taipei præsenteret for nogle af de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger, som gør livet lettere for de ældre borgere i Aalborg Kommune.