Konference - Fremtidens Plejehjem - Fremtidens Medarbejder

Konference – Europahallen, Aalborg Kongres- og Kulturcenter den 6. maj 2014

Fremtidens Plejehjem i Aalborg Kommune handler om, hvordan man bedst muligt indretter et plejehjem, både hvad angår fælles opholdsarealer, aktivitetsrum og den ældres egen bolig. Med andre ord handler det om at skabe et miljø hvor der er livskvalitet for beboerne, hvor velfærdsteknologien udnyttes optimalt, og ikke mindst handler det om de mennesker der skal få det hele til at fungere – nemlig medarbejderne og deres organisering.

Kravene til medarbejdernes kompetencer indenfor ældreområdet er stigende og ændres løbende. Nye generationer af beboere flytter ind på plejehjemmene, med nye forventninger, vaner og krav ligesom samfundets syn på pleje og omsorg til stadighed forandres.

Konference1 

Kom derfor og hør mere om Fremtidens Plejehjem i Aalborg Kommune, visionerne bag, de foreløbige erfaringer, og få samtidigt indsigt i den seneste viden på ældreområdet fra forskere og professionelle som uddanner til praksis, mød inspirerende repræsentanter fra interesseorganisationer, og se og oplev den nyeste velfærdsteknologi.

Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Aalborg kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, University College Nordjylland og Social- og Sundhedsskolen i Nordjylland.

Se en teaser for konferencen her

 

Program
Kl. 8.30-16.30

Velkomst og indledning: Fremtidens Plejehjem - Fremtidens Medarbejder
• Georg Julin, kommunikationsrådgiver, journalist, underviser, radio- og tv-vært
• Thomas Krarup, Rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Fremtidens Plejehjem: Visioner, erfaringer og fremtidens medarbejder

Kristian Cronwald, Ældrechef, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
Finn Nielsen, Ledelses- og organisationsskonsulent og Birgitte Tørring, Udviklingskonsulent,
  
UCN act2learn
Anja Jørgensen, Direktør, SOSU Nord

Lotte Heise
Det skal være sjovt at blive gammel i Danmark

Det store perspektiv: Fremtidens ældrepleje i centrum - samfundets syn, krav og forventninger

Johannes Andersen, Lektor i almen samfundsbeskrivelse/politologi, Institut for               
  Statskundskab,
Aalborg Universitet, forfatter og foredragsholder
Bjarne Hastrup, Administrerende Direktør i Ældresagen
Tine Rostgaard, Professor M.S.O., Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, København
Karen Stæhr, Sektorformand, FOA

Paneldebat
Fremtidens Plejehjem – Fremtidens Medarbejder, perspektiver, spørgsmål og svar

Afslutning
Georg Julin samler op - hvad har vi lært og hvordan ser fremtiden ud?

Konferencen vil også indeholde et udstillerområde med den nyeste sundheds- og velfærdsteknologi.

 

Tilmelding og pris

Du tilmelder dig via vores elektroniske registreringsportal - klik her

Ved tilmelding før den 15. april Kr. 1.095,- pr. pers.
Ved tilmelding efter den 15. april Kr. 1.295,- pr. pers.
Studerende Kr. 550,- pr. pers.

Messestand: Kr. 5.000 ca. 6 m2
Kort over messestande - klik her

 

Kombinér konferencedeltagelsen med studiebesøg d. 5. maj eller d. 7. maj

Kombinér din deltagelse ved konferencen med et studiebesøg på Fremtidens Plejehjem. Hør et interessant oplæg om tilblivelsen af Fremtidens Plejehjem, visionerne, de foreløbige erfaringer, såvel som forventningerne til fremtiden. Herefter vil der være en rundvisning i selve huset.

Studiebesøgene foregår hhv. kl. 9.30 og kl. 13.30 begge dage og forventes at vare 2 ½ time. Der kan max deltage 30 personer pr. rundvisning

Et studiebesøg koster kr. 200 pr. deltager inkl. kaffe m/brød.

Tilmelding sker via: fremtidensplejehjem@aalborg.dk