Konferencerapport og Fremtidens Plejehjem

Nu foreligger rapporten fra Danske Ældreråds store konference "Aktivt ældreliv - også for borgere med behov for hjælp" afholdt den 12. maj i Nyborg. Formanden for styregruppen for Fremtidens Plejehjem Lars Nøhr deltog også i konferencen, hvor han præsenterede projektets centrale idéer. Læs om Lars Nøhrs indlæg på konferencen her p. 9