Nyt projekt

Trivslen hos en plejehjemsbeboer hænger i høj grad sammen med hvorledes vedkommende opfattes af det omgivende samfund i takt med at aldringen finder sted. Og dermed hvorvidt plejehjemsbeboeren føler sig inkluderet i det omgivende samfund eller ej.

Fremtidens Plejehjem vil netop fokusere på dette forhold, og igangsætter derfor pr. 1. august et projekt, med det formål at undersøge og afdække inklusionsmuligheder for plejehjemsbeboere i Aalborg Kommune. Herunder at etablere, iværksætte, og udvikle en række aftaler angående inklusionsfremmende aktiviteter mellem plejehjem og partnere i nær/lokalområdet.

Det være sig fortælleværkstedet sammen med fjerde klassen, hvor et langt livs erfaringer skal kombineres med barnets naturlige fascination for hvordan det var engang og det at stille spørgsmål. Eller noget ganske andet.

I projektet vil 18 medarbejdere fra 6 forskellige plejehjem i Aalborg Kommune deltage. Deres opgave bliver, at stå for etableringen, iværksættelsen samt udviklingen af aktiviteter der har et inklusionsfremmende formål.

Ved projektets afslutning vil erfaringerne fra rækken af inklusionsfremmende aktiviteter blive indsamlet og bearbejdet på systematisk vis og nedskrevet i en rapport med anbefalinger. Således at de erfaringer, og den viden, som er tilgået projektet, kan blive delt med andre, der har et lignede fokus vedrørende inklusionsfremmende tiltag og aktiviteter for beboere på plejehjem.

Se en kort projektbeskrivelse her