Opfølgningsdag - Projekt Inklusion

Siden 1. august 2012 har atten medarbejdere fra seks plejehjem i Aalborg Kommune deltaget i et projekt: De har i fællesskab med partnere fra deres lokalområde arrangeret aktiviter for at give deres beoere mere trivsel - en trivsel som hænger sammen med at føle sig som en del af et lokalområde.

Og fredag d. 16.11.12 var alle projektdeltagere samlet i byrådsalen i Gandrup til en workshopdag for at evaluere det hidtige forløb og udveksle erfaringer. Det blev til en interessant og inspirende dag, hvor projekdeltagerne bl.a. præsenterede deres aktiviteter for hinanden og gav feedback.

I alt seks aktiviteter var det lykkes for projektdeltagerne at lave for deres beboere: Fra at åbne dørene for en børnehaveklasse til hygge med snak, tegning, og perleplader. Over teateroplæsning for beboere og pårørende opført af den lokale fjerde klasse. Til at få levende musik ind i huset i form af musikterapistuderende fra Aalborg Universitet, der bød op til sang og dans. 

Mindst fem af de i alt seks aktiviteter forventes at ville fortsætte til næste år også, og der var således bred enighed blandt projektdeltagerne om at det netop er sådanne aktiviteter der kan medvirke til at forøge trivslen hos beboerne. Men aktiviteterne kommer selvfølgelig ikke ud af den blå luft. De kræver forberedelse og at man afsætter den fornødne tid. Flere af projektdeltagerne gav således udtryk for at aktiviteterne simpelthen bør indtænkes på linje med den basale pleje og omsorg.

De seks plejehjem har besluttet at lave en gruppe på Facebook for at kunne holde kontakten også fremover og bakke hinanden op i det videre arbejde med at lave aktiviteter for deres beboere i fællesskab med lokale partnere.

Der er en rapport på vej som systematisk vil forsøge at opsamle nogle af de erfaringer som projektdeltagerne har gjort sig, således at disse erfaringer kan blive delt med andre, der har et lignede fokus.

Projektet er finansieret ved hjælp af midler fra Social- og Integrationsministeriet under puljen "Et aktivt ældreliv – Udmøntning af EU´s år for aktiv aldring - § 15.75.30.93 – EU Ældre.