Organisering og uddannelse af medarbejdere på Fremtidens Plejehjem

Fremtidens Plejehjem har i samarbejde med et konsulenthus fra University College Nordjylland iværksat et forprojekt vedrørende organisering og uddannelse af medarbejdere på Fremtidens Plejehjem.

Formålet med forprojektet er, at finde den bedst mulige model for sammensætning af medarbejderteams, koordinering af teamets samarbejde og opgaver samt effektive arbejdsgange. Forprojektet gennemføres primært på plejehjemmet Uttrupgaard og med sparring fra plejehjemmet Hassinghave.

Ved afslutningen af projektperioden udarbejdes der en rapport med en endelig beskrivelse af forprojektets anbefalinger, som kan danne grundlag for uddannelse af de medarbejdere der skal ansættes på Fremtidens Plejehjem.