Piloteringen er tilendebragt

Siden det første spadestik blev taget den. 30 marts 2012 har der hersket en travl aktivitet på byggegrunden Karl Klitgaardsvej nr. 5. Gravearbejdet er nu så fremskredent at den vinkelgrund som huset opføres på tydeligt aftegner sig, og selve piloteringen er samtidigt blevet tilendebragt

Således er ikke mindre end 330 jernbetonpæle i en længde på mellem 18 og 24 meter blevet nedrammet i jorden. Dette skal sikre at det efterfølgende fundament vil være stabilt og stærkt, og dermed have den rette bærevne, til trods for at de øvre jordlag er med blød bund.

 

ByggegrundC  Jernbetonpæle som skal fundere bygningen.

 

Den næste vigtige fase i byggeriet forventes snart at blive iværksat. Nemlig støbning af selve fundamentet. Den første beton vil således blive leveret her i løbet af sommeren.

   

ByggegrundB  Traktordumper som fjerner jord fra udgravningen.