Posterpræsentation Solution Hub

Mandag den 07.01.13 lagde NOVI Science Park auditorium til en posterpræsentation hvor studerende fra Aalborg Universitet og University College Nord fremlagde deres potentielle løsninger på nogle af de problemstillinger som Fremtidens Plejehjem står overfor.

Fremtidens Plejehjem er således rekvirent i et såkaldt Solution Hub forløb og har i løbet af efteråret 2012 kunnet nyde godt at have en midlertidig tværfaglig, forsknings- og udviklingsafdeling i form af syv projektgrupper fra de to uddannelsesinstitutioner.

De studerende kommer fra vidt forskellige studieretninger, hvilke deres projekter også klart afspejler: Markedsføring af Fremtidens Plejehjem i forhold til lokalsamfundet; gevinster ved velfærdsteknologi; indretning af et multifunktionelt rum for beboerne vha. multimedia; udvikling af applikationer som bl.a. sigter mod at forbedre samarbejdet/kommunikationen mellem sygeplejerske, beboere og pårørende.

Solution Hub

Men projekterne har alle det til fællles at de arbejder med helt reelle løsninger på helt reelle problemstillinger. Og som projektleder og formand for styregruppen i Fremtidens Plejehjem Lars Nøhr også betonede ved velkomsten, så er det netop vigtigt at deltage i et Solution Hub forløb som et mødested for nye erkendelse, løsninger og tværfagligt samarbejde.

Og nu består udfordringen i at Fremtidens Plejehjem får opsamlet og implementeret de studerendes erfaringer og viden, således at projektet bliver yderligere kvalificeret. 

Opmuntret af det foreløbige samarbejde med de studerende i Solution Hub har Fremtidens Plejehjem sagt ja til også at være rekvirent i foråret 2013.