Præsentation af "trivselsskærmen"

I godt et halvt år har fire beboere på plejehjemmene Lindholm, Nørresundby og Søndersøhave, Gentofte, deltaget i et digitalt forsøg. De har fået stillet en såkaldt ”trivselsskærm” til deres rådighed.

”Trivselsskærmen” er båret af en tablet-pc, og giver den ældre mulighed for bl.a. at gøre brug af en madplan/kalender, styre lyset i boligen, samt, via videoopkald, at kommunikere med pårørende, venner, og plejepersonalet.

Trivselsskærm2 trivselsskærmens applikation

Forsøgsprojektet, er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, med cirka 950.000 kr., og tirsdag den 15. maj kl. 11.00, blev ”trivselsskærmen” præsenteret på begge plejehjem. På plejehjemmet Lindholm bød plejehjemsleder Asia Christensen og projektleder Kirsten Skovrup fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning de fremmødte velkommen, der bl.a. talte Rådmand Tina French Nielsen (V).

Trivselsskærm3 Kirsten Skovrup, Tina French Nielsen og Signe Knudsen 

Rådmanden fik sig en snak med beboerne Signe Knudsen og Werner Kristensen om deres foreløbige erfaringer med ”trivselsskærmen”, og de var samstemmende meget positive. De kunne fortælle, at de bruger ”trivselsskærmen” dagligt, og de demonstrerede for Rådmanden, hvorledes de kunne skype med beboerne fra Søndersøhave.

Trivselsskærm Werner Kristensen skyper med Søndersøhave

Begge beboere betonede, at det vil være en god idé hvis ”trivselsskærmen” kan blive udbredt til flere plejehjem, således at også andre ældre kan nyde godt at de muligheder som teknologien tilbyder.

På Fremtidens Plejehjem forventes ”trivselsskærmen” også at indgå som en del af velfærdsteknologien; det drejer sig om at opnå en øget grad af selvhjulpethed, og dermed livskvalitet hos beboeren.

Se en præsentationsvideo af ”trivselsskærmen” her