Robottest på Fremtidens Plejehjem

Anders Krogsager og Nicolaj Segato der begge er medialogistuderende ved Aalborg Universitet udførte i forbindelse med deres kandidatuddannelse en robottest på Fremtidens Plejehjem.

Robot 

(Frivilligkoordinator på Fremtidens Plejehjem Leif Fuglsang hilser på robotten i overværelse af Anders Krogsager)

Formålet med robottesten var at undersøge om der er forskel på hvorledes hhv. ældre (+65) og unge fortolker kropsbevægelser lavet af en robot. Hidtidig forskning sandsynliggør, at der netop - i takt med alderen - sker en forandring i den måde hvorpå man opfatter andres kropssprog.

Robottesten forløb over to dage og 15 testpersoner rekrutteret fra Ældresagen deltog. Nu skal Anders Krogsager og Nicolaj Segato tilbage til skrivebordet for at fortolke resultaterne af robottesten, så de kan komme til eksamen til sommer.