Solution Hub - midtvejsevaluering

Fremtidens Plejehjem er rekvirent i et såkaldt Solution Hub-forløb og har derfor siden efteråret 2012 indgået i et nært samarbejde med studerende fra de to uddannelsesinstitutioner Aalborg Universitet og University College Nordjylland.

De studerende skal være med til at skabe løsninger i forhold til nogle af de udfordringer som Fremtidens Plejehjem står overfor og deres viden trækker de fra faglige miljøer som er nok så diverse: Cand. IT, Sygeplejerskeuddannelsen, Kommunikation, Pædagoguddannelsen, Interaktive Digitale Medier, samt uddannelsen til datamatiker.

Solution Hub er mao. mødetstedet for ny viden, reelle løsninger og helt reelle problemstillinger, og således kan Fremtidens Plejehjem nyde godt af at have en midlertidig, tværfaglig forskning- og udviklingsafdeling.  

Mandag d. 26.11.12 var det blevet tid til at lave en midvejsevaluering på Aalborg Universitetsbibliotek, hvor Fremtidens Plejehjem, de studerende samt repræsentanter fra Solution Hubs koordinations- og styregruppe i fællesskab kunne gøre en foreløbig status over de igangsatte projekter og se samarbejdet efter i sømmene.

Udgangspunktet var de studerendes præsentation af deres respektive projekter som tæller: Markedsføring af Fremtidens Plejehjem i forhold til lokalsamfundet; gevinster ved velfærdsteknologi; indretning af et multifunktionelt rum for beboerne vha. multimedia; udvikling af applikationer som bl.a. sigter mod at forbedre samarbejdet/kommunikationen mellem sygeplejerske, beboere og pårørende.

Efter præsentationerne havde Fremtidens Plejehjem mulighed for at drøfte og give feedback på hvert enkelt projekt; det blev til en spændende session - om nye erkendelser, løsninger og tværfagligt samarbejde - som giver gode løfter til det videre samarbejde.  

Fremtidens Plejehjem ser således frem til at skulle fortsætte forløbet der vil kulminere med en slutpræsentation, hvor de studerende vil formidle deres viden og resultater.