Solution Hub

Fremtidens Plejehjem vil henover efteråret indgå i et nært samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Fremtidens Plejehjem er således blevet rekvirent i et såkaldt Solution Hub-forløb, hvor studerende skal være med til at skabe løsninger i forhold til nogle af de udfordringer som Fremtidens Plejehjem står overfor.

Forløbet blev skudt i gang fredag den 12.10.12 med et arrangement på plejehjemmet  Elmely i Nørresundby. Projektleder for Fremtidens Plejehjem Lars Nøhr kunne således byde velkommen til syv projektgrupper, der efterfølgende gav en præsentation af deres projektemne. I forhold til den overordnede problemstilling som Fremtidens Plejehjem har defineret vil de studerende bl.a. arbejde med gevinster ved velfærdsteknologi, markedsføring af Fremtidens Plejehjem, samt samarbejdet mellem sygeplejerske, beboere og de pårørende.

De studerende som deltager i Solution Hub kommer fra vidt forskellige faglige miljøer: Cand. IT, Sygeplejerskeuddannelsen, Kommunikation, Pædagoguddannelsen, Interaktive Digitale Medier, samt uddannelsen til datamatiker. Men de deler alle det samme mål - at ville lave et projekt som kan komme Fremtidens Plejehjem til gode.

I løbet af efteråret vil der arrangeres fælles foredrag og workshops, ligesom der vil være en midtvejsevaluering og en slutpræsentation, hvor de studerendes viden og afsluttende rapporter vil blive formidlet for Fremtidens Plejehjem.