Tur til Solgården Thisted

Medlemmer fra styregruppen og arbejdsgrupperne fra Fremtidens Plejehjem tager torsdag den 07.02.13 på en inspirationstur til det nyt opførte plejehjem Solgården i Thisted.

Formålet med turen er, at få inspiration til de forskellige opgaver som skal løses i forbindelse med indretningen af de mange rum på Fremtidens Plejehjem – bl.a. de tematiserede rum hvor beboerne skal have mulighed for at få oplevelser ved deltage i aktiviteter.

Turen skal ses i sammenhæng med indretningsworkshoppen som Fremtidens Plejehjem afholdt i december sidste år i samarbejde med Teknologisk Institut og hvor områdeleder Annette Jensen fra Solgården netop også deltog som spændende oplægsholder.

Solgården

Solgården er opført i 2012 og har en utraditionel cirkelform hvor lejlighederne er placeret yderst i cirklen, mens fællesarealerne er placeret i midten. Og dermed skabes en arkitektonisk vekselvirkning mellem privathed og fællesskab. Indretningsmæssigt har Solgården valgt lys, lethed og stærke farver som temaer – ud fra forestillingen om, at ”glade farver, giver glade mennesker”.

Der er således tale om et nybyggeri der nok skulle kunne give anledning til inspiration.