Vidensrejse Holland

Vidensrejse

I dagene d. 10.04-12.04 arrangerende CareNet en studietur til Holland med fokus på Living Labs og Smart Home Teknologi. Fremtidens Plejehjem deltog også på turen.

Ligesom Danmark er Holland en hurtigt grånende nation, og i kraft af dette er der blevet iværksat mange initiativer inden for det velfærdsteknologiske område, i et forsøg på at imødekomme de problematikker som denne demografiske udvikling afstedkommer.

I særdeleshed bliver Amsterdam og Eindhoven betragtet som værende kreative hotspots, hvor virkelighedens ældre brugere, forskningsteams, firmaer samt offentlige institutioner, i fællesskab forsøger, at opfinde nye løsninger, produkter, arbejdsgange samt services, som kan anvendes i omsorg og ældrepleje.

Formålet med turen var således at samle indtryk og erfaringer i Amsterdam og Eindhoven fra gennemførte og afprøvede projekter som velfærdteknologi indgår i, samt at se eksempler på konkrete teknologier som kan gøres til genstand for implementering også i Danmark.

Living Lab Amsterdam

 

På Hogeschool van Amsterdam præsenterede Dr. Ben Kröse projektet ”Morgendagens Omsorg” (Zorgen voor Morgen) i regi af Health Lab og Living Lab Amsterdam. Projektet involverer tre tiltag i forhold til udviklingen af en brugerorienteret ældrepleje:

Holland, Living Lab

 

  • Udviklingen af et kompetencecenter for innovation
  • Etableringen af en guide for god praksis vedr. brug af ICT
  • En række pilotprojekter, hvor begreber afprøves eksperimentelt

Dr. Kröse gav tilhørerne konkret indblik i et Living Lab pilotprojekt, som skal medvirke til at ældre forbliver selvhjulpne så længe som muligt. I en række ældreboliger i Naarderhem ”de Flank”, er der installeret trådløse sensor-netværk ved hjælp af hvilke , den ældre beboers daglige bevægelser og aktiviteter kan kortlægges og fortolkes.  Dette muliggør et overblik over den ældres vaner, og dermed også de uhensigtsmæssige vaner som kan stå i vejen for opnåelse af en højere livskvalitet. Endvidere kan tidlige tegn på demens også opfanges via denne metode.

 

 

Dr. Kröse betonede, at de erkendelsesgevinster som projektet allerede nu har høstet i høj grad hænger sammen med at man har formået at opbygge et velfungerende Living Lab. Det vil sige, et åbent og innovativt miljø hvor projektets parter frit deler informationer, og hvor et realistisk og længerevarende eksperiment kan foretages.

Smart Homes

I Dutch Expertise Centre on Home Automation & Smart Living, beliggende i Eindhoven, introducerede projektleder Bas Goossen turens deltagere til et videnscenter, der har til formål at stimulere intelligente, meningsfulde, og tilgængelige løsninger og services til det hjemlige miljø. Goossen fortalte om hvordan teknologier og services kan skabe en bedre livskvalitet, herunder komfort og sikkerhed, også for den ældre borger med en øget selvhjulpenhed til følge.  Men den store udfordring består i at få informatik, tele-kommunikation og robotteknologi integreret til én funktionel enhed.

Holland2

Hvad Goossen havde i tankerne kunne turens deltagere se ved selvsyn i ”The Smartest Home of the Netherlands”, en unik demonstrations- og testbolig, som for tiden er opstillet på centerets område. Boligen er således et fuldt udbygget og (vel)fungerende Smart Home, som præsenterer en lang række boligløsninger, værktøjer og produkter, som også kan være den ældre borger til gavn.              

Holland4

De fleste af teknologierne er ganske vist velkendte fra velfærdsteknologien i Danmark, men det særlige ved boligen er netop den store grad af funktionel integration mellem mange  forskellige teknologier. Således har boligen integrerede interne og eksterne netværk, som muliggør en interaktiv fjernstyring og kontrol af et utal af aktiviteter, såvel som adgang til informationer og services både indenfor og udenfor boligen.

Eksempelvist kan et større antal af boligens funktioner styres fra en tablet PC. Herunder design af atmosfære ved styring af lys, lyd samt temperatur. Men boligen er også lærende og opmærksom. Det vil sige, at den kan indsamle information om beboerens gøren og laden, og derved forudse hans fremtidige ønsker og behov, og således regulere teknologien i overensstemmelse hermed.

Holland5

Vender vi tilbage til eksemplet med design af atmosfære vil det sige, at hvis beboeren har været ude vil boligen automatisk kunne regulere atmosfæren på baggrund af tidligere indsamlede informationer, fra det øjeblik han træder ind ad døren.

Smart Home

Men også egentlig robotteknologi er integreret i boligen. Således bl.a. en ledsagende robot, som i samspil med andre af boligens teknologier, interagerer med beboeren, f.eks. ved at minde vedkommende om aftaler, medicinindtag, eller ved at spille spil, der skal opretholde forskellige former for kognitive funktioner. Endvidere, kan robotten, efter tilladelse fra beboeren, fjernstyres således at sundhedspersonale og pårørende kan ”kigge forbi”, for dermed at se om alting er i orden.

Holland, robot  Robot2

Focal Meditech BV

Turens sidste højdepunkt var et besøg hos firmaet Focal Meditech BV i byen Tilburg. Focal Meditech BV fremstiller såvel som importerer og eksporterer velfærd- og sundhedsteknologi, og deres produktlinje og aktiviteter involverer bl.a.:

  • Kropsstøttesystemer; der eks. hjælper brugeren til at udføre en aktivitet ved at give balance til armen.
  • Assisterende robotteknologi; såsom robotarmen Jaco, vha. hvilken personer med ingen eller stærkt nedsat styrke i armen samt motoriske problemer (eks. tremens) kan gribe og opsamle ting.
  • My Spoon, en spiserobot.
  • Research og design foretaget for tredje part.

Holland8

Besøget handlede om virksomhedens erfaringer med at udvikle og implementere dets ekspertise på velfærd- og sundhedsteknologiområdet. Og turens deltagere blev vist rundt på virksomhedens spændende anlæg, hvor der både foretages forskning i og design og produktion af velfærd- og sundhedsteknologi.

Holland10

Kodeordet for virksomheden er slut-brugeren; det er virkelighedens problemer som disse opleves af virkelighedens brugere, som ligger virksomheden på sinde. For brugeren ses som et unikt individ med særlige behov, der ikke kan imødekommes med standardiserede og traditionelle løsninger.

Spiserobot Spiserobot2

Det blev således til to interessante dage med henblik på at se ny initiativer og trends inden for forskning i og anvendelse af velfærd- og sundhedsteknologi. Og dermed at få input til at håndtere de udfordringer som også findes i Danmark.