Vil du bo på Fremtidens Plejehjem

Der er nu mulighed for at blive opskrevet til at få en lejlighed på Fremtidens Plejehjem (at blive visiteret). 

Hvis du ønsker, at blive beboer på Fremtidens Plejehjem gælder der de samme betingelser samt fremgangsmåde som i forhold til ethvert andet plejehjem i Aalborg Kommune. Klik på nedenstående link for at se mere om fremgangsmåden.

Visitation til Fremtidens Plejehjem