Wellness

Onsdag den 13.02.12 indbød fremtidens Plejehjem til foredrag og workshop om ”Wellness som ældreaktivitet”.

Rikke Jensen holdt foredrag om Plejecentret Sølunds wellness koncept for de fremmødte der bl.a. talte plejehjemsledere, aktivitetsmedarbejdere og medlemmer fra arbejdsgrupperne (Fremtidens Plejehjem) i byrådssalen i Gandrup.

Wellness2

 

Wellness som ældreaktivitet er udviklet på baggrund af ønsket om at tilbyde ældre en anden form for fysisk kontakt end den, de oplever, ved den daglige fysiske pleje. Og målet er at skabe et fristed – et rum af ro og harmoni.

Alle kan være med til wellness og aktiviteten kan således målrettes ældre med moderat til svær demens samt ældre med svære fysiske handicaps.

Men det kræver at personalet har tålmodighed, nærvær, god kropsføling, respekt og fornemmelse for intimsfære og grundlæggende viden om kroppen og sindet betonede Rikke Jensen.

 

Wellness1

 

Efter foredraget stod den på workshop og de fremmødte kunne bl.a. ved selvsyn se hvordan man med brug af ganske få rekvisitter kan opnå forskellige former for afspænding og indre ro.

Fremtidens Plejehjem vil også have et rum indrettet til wellness samt en række tematiserede rum hvor beboerne skal have muligheden for at få oplevelser og have aktiviteter. Der var derfor god inspiration at hente fra arrangementet.