Et blik ind i fremtiden

 

Fremtidens Plejehjem rummer nye og anderledes velfærd- og sundhedsteknologier. Disse - sammen med allerede kendte teknologier - medvirker til, at gøre Fremtidens Plejehjem til mere end bare et sted man bor. Det er et sted man lever. Fremtidens Plejehjem
har fokus på de ting, der giver tryghed, trivsel, og god pleje. Og som udnytter velfærd- og sundheds-teknologier til at understøtte dette. Men også tanker omkring refugium og hospice, indgår i projektet.

I visionen for Fremtidens Plejehjem spiller de mennekelige sanser en meget stor rolle. Velfærdsteknologi og de fysiske rammer skal motivere og inspirere beboerne til, at opsøge og aktivt deltage i forskellige oplevelser og aktiviteter i huset som stimulerer sanserne.

20140311LHO5723

(Orangeriet på Fremtidens Plejehjem)

Fremtidens Plejehjem lægger vægt på, at husets forskellige etager indbyder beboerne til, at deltage i madaktiviteter, kunst og kultur, musik, wellness, netværk, træning, og meget mere. Det skal være muligt for den enkelte beboer, at kunne vælge mellem den stille ro i sin egen bolig, at deltage i mindre netværk med ligesindende, eller i de store fællesskaber omkring bl.a. restauranten.

20140311LHO5753

(Det Søde Køkken på Fremtidens Plejehjem, hvor beboerne kan lave mad til sig selv, sine naboere, eller måske indgå i madklub)

Beboerne på Fremtidens Plejehjem skal således ikke kun leve på den etage hvor de bor, men i hele huset og deltage med andre beboere i de aktiviteter der foregår på de forskellige etager. Ikke mindst stueetagen med restaurant, foyer, forskellige aktivitetsrum, og sundhedstilbud.

20140311LHO6040

(Restauranten på Fremtidens Plejehjem)

Beliggenheden mellem broerne i Nørresundby skal udnytte de muligheder det nære by- og havnemiljø giver og huset skal åbne sig mod dette. Der vil være attraktive adgangsforhold til havnepromenaden, men også store terrasser i højden, der udnytter udsigten til Limfjorden. Plejehjemmet vil gerne blande sig med naboerne i området, og ser gerne, at naboer besøger stedet, drikker en kop kaffe i restauranten, og, hvem ved, bliver besøgsven for beboerne eller deltager i aktiviteter.

Velfærd- og sundhedsteknologi er til stede overalt i Fremtidens Plejehjem. Men den skal ikke erstatte menneskelig kontakt og nærvær - tiden ansigt til ansigt. Teknologien skal medvirke til, at beboerne bliver mere trygge, får flere oplevelser, bliver mere selvhjulpne, og dermed får en bedre livskvalitet. Velfærd- og sundhedsteknologi skal uderstøtte beboernes livskvalitet; den er ikke et mål i sig selv, men et middel - et middel til at nå målet om trivsel og tryghed og livskvalitet for beboerne.

20140311LHO5946