Værdigrundlag

Vi vil møde ældre mennesker med forventningen om, at de kan og vil bidrage til en meningsfuld tilværelse på Fremtidens Plejehjem

Ethvert menneske har brug for mening og indhold i sit liv. Følelsen af mening og indhold skabes bl.a. gennem de forventninger og krav, som vi mødes med som mennesker. Vi tror således på, at omsorg også er at møde mennesker med forventningen om, at de kan bidrage og at de skal bidrage. Vi tror på, at alle har erfaring, viden, og livsfærdigheder, som skal anerkendes og anvendes til at skabe et værdigt ældreliv med indhold og værdi.

20140311LHO6183

På Fremtidens Plejehjem skal beboeren derfor kunne bevare sin identitet og integritet samt sine borgerlige rettigheder og medmenneskelige pligter.

Vi vil møde ældre mennesker som et individ med en unik fortid, nutid, og fremtid

Ethvert menneske har sin egen historie og sin egen livsform. Det har værdi, at kunne vælge en tilværelse, hvor egne erfaringer, værdier, interesser, og ønsker er med til at forme hverdagen. På Fremtidens Plejehjem vil vi derfor skabe et hjem og en hverdag, som er i samspil med den ældres individuelle historie og livsform. Fremtidens Plejehjem skal således ikke blot være hjemligt, men et hjem.

Vi vil udfordre og stimulere ældre menneskers sanser, kroppe, og hjerner

Ethvert menneske har behov for indtryk, stimulering, og aktivitet. Vi tror på, at ældre mennesker skal mødes med oplevelser og aktiviteter, der er afpasset deres individuelle fysiske, psykiske, og kognitive behov og begrænsninger. På Fremtidens Plejehjem skal sansernes stimuleres, kroppen bevæges, og hjernen udfordres, fordi livet skal leves - hele livet.

Vi vil skabe ægte sociale fællesskaber båret af delte interesser og meningsfuldt samvær

Ethvert menneske søger, at leve en meningsfuld tilværelse, alene, men også i samværet. I samværet bliver den enkelte medansvarlig for den andens trivsel og lykke og vice versa. Vi tror derfor på, at den ældre skal kunne mødes med andre og dele interesser, mål, og drømme, og således danne sociale netværk og indgå i fællesskaber. På Fremtidens Plejehjem skal beboeren kunne leve sit liv i hele huset.

Vi vil skabe en ældretilværelse som er forankret i nutiden - og som udnytter nutidens teknologiske muligheder

Ethvert menneske lever i en tid som er forandring. Derfor er det værdifuldt, at Fremtidens Plejehjem følger med tiden eller er et hus som er dynamisk og i stadig udvikling i takt med de krav og forventninger som virkeligheden stiller. Nye velfærd- og sundhedsteknologier skal medvirke til dette. Velfærd- og sundhedsteknologien skal ikke erstatte den menneskelige kontakt, nærvær og kommunikation, eller tiden ansigt til ansigt. Velfærd- og sundhedsteknologien er naturligvis ikke et mål i sig selv, men et middel til at nå målet om trivsel, tryghed og livskvalitet for beboeren.