Vision

Projektet "Fremtidens Plejehjem - trivsel og teknologi" er et forsøg på at se ind i fremtiden og sikre, at kommunen/kommuner også fremover er optimalt gearet til at tilbyde den bedst mulige service til ældre plejekrævende borgere. Fremtidens Plejehjem vil have fokus på de ting der giver tryghed, trivsel, og god pleje. Og som udnytter velfærd- og sundhedsteknologi til at understøtte dette til fulde. Dette skal ske ved, at skabe en fremtids-orienteret arbejdsplads hvor rutineprægede ressourcer frigøres, dels for at ressourcerne i større grad anvendes til trivselsfremmende opgaver, dels for at sikre tilstrækkelig personalerekruttering.

Aalborg Kommune ønsker at være på forkant med den demografiske udvikling som hele samfundet gennemgår. En udvikling der viser at antallet af 80-årige på landsplan stiger med over 47.000 i løbet af de næste ca. 10 år, hvilket bevirker et stærkt behov for nye, moderne plejeboliger! Projektet vil derfor også lægge vægt på at plejebyggeriet er fremtidssikret i forhold til trivsel, teknologi, arkitektur, fleksibilitet, og bæredygtighed.

20140311LHO5922

Det er en del af visionen at Fremtidens Plejehjem skal være et velfungerende plejehjem, der samtidigt er et "living lab", det vil sige, et plejehjem der hele tiden udvikler sig dynamisk, og hvor fremtidige teknologier og levevis således vil kunne indpasses.

Visionen er derfor at skabe et plejehjem der:

  • fokuserer på en stor grad af oplevelse af trivsel - både for beboere og ansatte
  • frigør ressourcer
  • sigter mod et højt teknologisk niveau - ikke som et mål i sig selv, men som et middel at nå målet
  • er fleksibelt, dynamisk, og levende, og derfor kan udvikle sig efter fremtidens behov
  • er bæredygtigt

 

Se Rådmand Tina French Nielsen fortælle om visionen for Fremtidens Plejehjem