Bemærk at denne hjemmeside, FremtidensPlejehjem.dk, ikke har noget med det reelle plejehjem af samme navn at gøre.

Her på hjemmesiden Fremtidens Plejehjem.dk, er vi meget meget interesserede i innovation, design og fremtiden. Og derfor vil vi på sigt også komme med vores idéer og tanker omkring hvordan en bolig i fremtiden kan designes.

Dette er både i form af en almindelig bolig, men også ældreboliger, plejehjems boliger og ungdomsboliger. Vi har også nogle spændende idéer til at designe en hybrid, altså en større bolig som kan facilitere flere generationer og lade folk få glæde af hinanden på kryds og tvært og på den måde opnår nogle synergier og dynamikker man normalt ikke ser særlig mange steder.

 

Fremtidens plejehjem boligen Fremtidens plejehjem boligen