Find den rette firmapensionsordning

“Når jeg bliver gammel, vil jeg sidde på en bænk.” Sådan lyder det fra Gnags, og det er bare én af mange gode idéer og tanker, om hvordan livet skal blive, når man bliver ældre. Men hvordan sikrer du dig egentlig at få den alderdom du ønsker dig? Vi vil i denne artikel se nærmere på firmapensionsordning og sikring af både virksomheden og de ansatte inden alderdommen indtræffer.

Pensionsordning for både den ansatte og for virksomheden

Vi går sikkert alle rundt og gør os forestillinger om hvordan vi vil have det, når vi en dag bliver gamle og ikke længere skal rende rundt på arbejdsmarkedet, men har vi store drømme kan en god pensionsordning være en vigtig ting at få styr på så hurtigt i livet som det er muligt. 

 

Når man ikke er særlig gammel og næsten kun er ramlet ind på arbejdsmarkedet, virker det som alt for langt ud i fremtiden, når der snakkes pension og pensionsordninger, men det er ikke nogen dårlig idé at få lavet en god ordning fra en tidlig alder, for det koster ikke gratis at leve livet i sus og dus, når pensionsalderen indtræffer og det kan ikke påstås at folkepensionen bidrager til andet end sikring af tag over hovedet, når tiden er kommet og man får muligheden for at træde væk fra arbejdsmarkedet.

 

Det er ikke kun privatpersoner der bør overveje pensionsordninger. Også virksomheder med flere ansatte gør klogt i at få en god pensionsaftale på plads – både for virksomhedens skyld men også for de ansattes skyld. Firmapensionsordning kan være med til at sikre virksomheden både i forhold til mere tryghed for sine medarbejdere, men også i forhold til det økonomiske spektor. 

Sikre virksomhed og medarbejdere

Der er ingen tvivl om at en firmapensionsordning er til for at sikre medarbejdere. Der er ikke blot tale om en opsparing der bliver god at have når man bliver gammel, men det handler også om at virksomhedens ansatte er dækket ind i tilfælde af sygdom og ulykker, mens de er i arbejde. Der er altså tale om at de ansatte kan bevæge sig trygt rundt på arbejdspladsen og vide sig sikre på at de er økonomisk dækket ind, hvis de pludselig ikke er i stand til at arbejde.

 

Skulle den ansatte komme ud for en ulykke eller blive syg i en længere periode, er det på samme vis også mere trygt for virksomheden at have en god firmapensionsordning med sundhedsforsikring, så man ikke risikerer at skulle dække et sygdomsforløb økonomisk uden at få den ellers nødvendige arbejdskraft. Firmapensionsordningen vil her dække udgifterne til løn, så virksomheden kan ansætte en stedfortræder indtil det hele bliver ved det gamle igen, uden at lide økonomisk last.