Skattefri virksomhedsomdannelse

Din guide til smart skatteplanlægning

Når det kommer til at optimere skatteforholdene for din virksomhed, er skattefri virksomhedsomdannelse en strategi, som virksomhedsejere nøje bør overveje. RéVision+ Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab tilbyder indsigt i denne komplekse, men potentielt givende proces. Lad os udforske, hvad skattefri virksomhedsomdannelse indebærer og hvorfor det kan være en fordelagtig løsning.

Baggrund: Hvad er skattefri virksomhedsomdannelse?

Skattefri virksomhedsomdannelse giver virksomhedsejere mulighed for at omdanne deres personligt ejede virksomhed til et selskab uden at udløse skatteforpligtelser, der normalt ville opstå ved en skattepligtig overdragelse. Dette skaber en smidig overgang, hvor skattebyrden minimeres, og likviditetsmæssige belastninger reduceres.

RéVision+ understreger, at skattefri virksomhedsomdannelse kræver opfyldelse af specifikke betingelser og nøje overholdelse af skattemæssige, selskabsretlige og regnskabsmæssige regler. Det er afgørende at forstå de præcise krav for at sikre en succesfuld omdannelse.

Skattefri vs. skattepligtig omdannelse: Hvilken er bedst?

Uanset om det er en skattefri eller skattepligtig overdragelse, er de selskabsretlige regler identiske. Fordele ved skattefri omdannelse inkluderer minimal likviditetsbelastning forbundet med latent skattebetaling ved overdragelse af goodwill og andre aktiver til selskabet.

RéVision+ fremhæver, at ved at vælge skattefri omdannelse kan virksomhedsejere udsætte betalingen af latente skatter og reducere økonomiske byrder. Dog er det vigtigt at tage højde for konti med opsparet overskud, da ophør af virksomhedsordningen kan udløse skattebetaling.

Skattemæssige betingelser og krav: Hvad skal du vide?

For at opnå skattefri virksomhedsomdannelse skal visse betingelser opfyldes, som RéVision+ klart definerer. Nogle af disse inkluderer:

  • Omdannelsen skal være afsluttet inden 6 måneder efter foregående indkomstårs udløb.
  • Første dag i regnskabsåret skal være dagen efter foregående indkomstårs udløb.
  • Omdannelsen skal omfatte samtlige virksomhedens aktiver og passiver.
  • Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ før modregning af opsparet overskud.
  • Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab eller et skuffeselskab.
  • Vederlaget for indskud af virksomhed skal udelukkende bestå af aktier i selskabet.

RéVision+ råder virksomhedsejere til at konsultere deres revisor eller skatterådgiver for en grundig vurdering af fordelene og konsekvenserne ved skattefri virksomhedsomdannelse.

Samarbejde med RéVision+: Din vej til velovervejet omdannelse

RéVision+ tilbyder ikke kun ekspertise inden for skattefri virksomhedsomdannelse men er også din partner i hele processen. Deres erfarne team forstår, at korrekt opbygning af sagen er afgørende for at maksimere chancerne for en positiv udfald.

I en verden, hvor skattelovgivningen er kompleks, og reglerne ændrer sig, kan RéVision+ være den nøglepartner, der guider dig gennem skatteplanlægningens kompleksiteter. Skattefri virksomhedsomdannelse er mere end blot en økonomisk beslutning; det er en strategisk investering i din virksomheds fremtidige succes.

Skatteeksperten

Skatteeksperten Erik Delmer er en del af RéVision+ og han er bl.a. kendt fra DR’s serie Kontank, hvor han bliver brugt til at hjælpe med at finde ud af hvordan forskellige virksomheder har bedraget med SKAT. Erik bliver brugt af DR fordi han er så dygtig som han er.