Få hjælp hvis drikkeriet bliver for meget

Et alkoholmisbrug eller et alkoholoverforbrug er langt fra unormalt blandt unge og voksne i Danmark, og i danske familier. Der findes som minimum mindst en person med et misbrug af enten alkohol eller stoffer i stort set alle danske familier.

Hvordan får man et misbrug?

Der kan være mange årsager til at man kan få et alkoholmisbrug og kan du se nogle af de mest almindelige:

 

  • Arv

Genforskning – herunder tvillingestudier – tyder på, at sygdommen kan være arvelig, og at man derigennem kan være mere disponeret i forhold til at udvikle og aktivere sygdommen. En genetisk prædisposition kan betyde, at du har op til 4 gange så stor sandsynlighed for at udvikle sygdommen. Så helt uretfærdigt kan du altså have et større eller mindre anlæg for at udvikle sygdommen.

 

  • Miljø

Din opvækst kan have betydning, altså hvordan dine forældre og andre betydningsfulde vokse har brugt alkohol eller stoffer. Deres mønstre kan have sat dybe ubevidste spor i forhold til din egen brug af alkohol og stoffer. Samtidig spiller det sociale, omgangskreds og miljøet også rigtig meget ind. Alkohol er stort set alle steder en del af kulturen og forbundet med hygge, hvilket helt klart spiller en stor rolle.

 

  • Svag følelseshåndtering

Når følelser som vrede, selvmedlidenhed, sorg, stress eller andet vokser sig for store, og fornuften lukker ned, har mange der udvikler afhængighed en svag evne til konstruktiv følelseshåndtering. Alkohol / stoffer bliver deres foretrukne mestringsstrategi til lindring, trøst, belønning eller flugt.

 

  • Selvmedicinering

Der er en overrepræsentation af mennesker med mere eller mindre ubehandlede psykiske lidelser (angst, ADHD, depression, bipolaritet eller andet), der bruger alkohol eller stoffer som symptombehandling eller en form for selvmedicinering. Det virker også på den korte bane, men på den lange bane forstærker aktiv afhængighed samtlige psykiske lidelsers symptomer. En selvforstærkende negativ spiral er skabt.

 

Der kan naturligvis være andre grunde til at man får et alkoholmisbrug af den ene eller anden slags, men i langt de fleste tilfælde kan personen der misbruger genkende en eller flere af ovenstående grunde.

 

Dertil findes der utallige måder at misbruge på og hos A Misbrugsbehandling bliver vi ofte spurgt om, hvornår har man egentlig et alkoholmisbrug og det kan du læse meget mere om i dette link.

 

Det korte svar er at det handler faktisk meget lidt om hvor meget eller hvornår du drikker. Faktisk har 90% af alle misbrugere et arbejde, familie og på mange måder et meget almindeligt liv.

Det handler om hvilke og hvor mange konsekvenser ens drikkeri eller misbrug har, både for en selv og sine omgivelser.

Hvorfor skal man have hjælp til et misbrug

 

Hvis man har et misbrug, handler det om at få professionel hjælp. Det er nemlig ikke et privat eller et personligt problem at have et misbrug. Et misbrug fra bare en person kan være ødelæggende for hele familien, arbejdspladsen (også selv om man kun drikker udenfor arbejdstid) og andre nære relationer.

Især børn og unge bliver ramt rigtig hårdt her og studier viser at børn og unge som vokser med misbrug i familien, får negative konsekvenser fra dette resten af livet og meget ofte får de selv et misbrug, af den ene eller anden slags.

 

Det er aldrig for sent at søge hjælp, det kan kun gøre fremtiden bedre!

 

Anders Nebelong, Misbrugskonsulent