Bliver fremtidens plejehjem drevet af robotter?

Robotterne har i den grad haft deres indtog i mange brancher og ikke mindst coronakrisen har gjort sit til at sætte robotter og automation på dagsordenen hos mange virksomheder.

Men kommer vi til at blive passet af robotter i fremtiden? Svaret er ganske enkelt NEJ! Vi bliver ikke passet af robotter om 10, 20 eller 100 år. For menneskelig kontakt kan ikke erstattes af robotter.

Men det er ikke kun den menneskelige kontakt vi kommer til at fastholde. For hvem skal udvikle en ny robot? Hvem skal bygge en ny robot? Hvem skal markedsføre en robot, sælge den og ikke mindst vedligeholde den, når den går i stykker.

Det skal rigtige mennesker. Fremtidens unge mennesker skal vænne sig til at arbejde med robotterne og det vil blive lige så naturlig en del af deres hverdag, som fjernsynet og computeren er blevet det i vores generation.

Men vi kommer til at se mange funktioner flytte fra menneskehænder til robotarme. Det ser vi allerede i dag i plejesektoren, hvor man bruger lifte til at lave de tunge løft. Eller vogne til at køre mad rundt. Vi kan godt vænne os til tanken om at man på et plejehjem selv kan vælge hvad man vil have at spise, hvorefter en robot sørger for at tilberede maden (efter opskrifter designet af mennesker). Det vil også være en robot, der kører maden ned til den ældre på stuen og måske endda hjælper med at made beboeren, hvis vedkommende ikke selv kan dette.

Så bliver der masser af ledige varme hænder til at tage sig af beboerne på plejehjemmet. Tid til at snakke om fortiden, om børne- og oldebørn og om hvordan de sidste år af tilværelsen skal leves.

Men robotterne skaber også nye arbejdspladser i de erhverv, der skal levere robotterne til plejehjemmene.

Én ting er at udvikle og designe en robot – men der er også en hel del vedligeholdelse, når f.eks. en robot går i stykker. Det kan være at hjulene går i stykker eller kablerne skal udskiftes i deres energikæder.

En robot kan ikke reparere sig selv. Det er nødt til at være et menneske, der sørger for at delene bliver udskiftet og robotten gjort klar til at passe sit arbejde. Derfor vil vi også se at den tekniske branche vokser og robot- og automatiseringsbranchen får skabt mange nye arbejdspladser.

Det sker bl.a. allerede i byggebranchen, hvor man i dag printer huse i 3D. Her er arbejdspladserne ikke forsvundet men blevet erstattet af nye jobfunktioner, når der skal serviceres maskiner eller udvikles nye robotter, som kan gøre arbejdet lettere for byggebranchen.

Robotterne kommer helt sikkert til at være en del af hverdagen på et plejehjem, men de varme hænder forsvinder aldrig.