Det er svært at finde personale til plejehjem

Der mangler personale på de fleste plejehjem. Det har der gjort i flere år, og det er svært at finde medarbejdere og fylde alle stillingerne op. Alle de ledige stillinger gør, at de ældre beboere på plejehjemmene ikke får tilstrækkelig pleje og omsorg, hvilket ikke er værdigt for dem. Mange er derfor afhængige af sine familiemedlemmer, som kan komme at give en ekstra hånd, så tilværelsen kan blive anstændig for borgeren. Men hvad kan man gøre for at tiltrække mere personale? Hvordan kan man få alle de ledige stillinger besat?

Få besat de ledige stillinger

Man kan ikke bare hive personale ind fra den ene dag til den anden, derfor køre mange plejehjem med vikarløsninger. Med en vikar kan nogle af opgaverne løses, og det kan være en udmærket her og nu løsning, indtil der kommer faste medarbejdere på posterne. At slå stillingerne op, er tilsyneladende ikke nok, derfor må der tænkes på nye og andre måder at finde medarbejdere på. Her kan det muligvis være nødvendigt at indhente hjælp udefra, for at gøre stillingerne mere attraktive, samt se på, hvordan man kan gøre det bedre for personalet på plejehjemmene, så de har lyst til at blive der.

Hvad skal der ske med fremtidens plejehjem?

Med hjælp udefra og nytænkning af plejehjem, kan de blive bedre for både beboere og ansatte. Så kan de ældre på sigt få bedre og mere anstændige forhold. For når først man når dertil, at man har brug for at flytte til et plejehjem, så er det netop fordi, at man har brug for ret meget hjælp i hverdagen, og det kræver, at der er personale nok til at passe på en. Det sidste ophold skal jo helst være ekstra godt, inden man skal herfra.

Hvordan vil du gerne selv behandles på et plejehjem?

Man kan jo oplagt spørge sig selv, hvordan man selv ønsker at blive behandlet, når man selv engang ender på et plejehjem. Vil man gerne bades og være soigneret? Vil man gerne op af sengen, når man har lyst i stedet for at vente på, at nogen har tid til at hjælpe en op? Vil man gerne kunne komme på toilettet, når man er trængende i stedet for at få en ble på? Der er mange ting, som vi ellers tager for givet nu, men som vi får svært ved senere i livet.