Forsikringsefterforskning foregår i dag på en innovativ måde

Hvis man står med en forsikringssag på hånden, så er det meget naturligt, at den efterforskes grundigt. Dette kaldes forsikringsefterforskning, og er en opgave, der varetages af rutinerede forsikringseksperter. Her skal vi kigge lidt nærmere på, hvordan denne type efterforskning foregår i praksis.

Hvornår skal noget efterforskes?

Forsikringsefterforskning, er simpelthen en procedure, der igangsættes for at undgå forsikringssvindel. Hvis der er en forsikringssag, der virker mistænkelig, så igangsættes der efterforskning, for at efterforske de mistænkelige forhold.

Forsikringssvindel er blevet mere og mere almindelig ved skadeopgør, og det er selvfølgelig forhold, der skal efterforskes grundigt. Det kan for eksempel være en selvforskyldt skade som med hensigt er påført en bil eller en genstand, det kan også være hus eller anden ejendom, hvor man prøver at hente forsikringspenge. Det er ikke lovligt, og derfor skal forholdene efterforskes, for at sikre at en skade er opstået som følge af en ulykke.

Det kan også være, at man opgiver en højere værdi for det, der er udsat for en ulykke, tyveri, færdselsuheld eller lignende, end det som reelt er. Der findes med andre ord mange sager, hvor man kan mistænke forsikringssvindel. Der findes også eksempler på store internationale sager, der har været udsat for forsikringsefterforskning. Det kan nemlig også være et eksempel på forsikringssvindel.

Hvordan foregår forsikringsefterforskning?

Forsikringsefterforskning foregår på den måde, at en forsikringsefterforsker gennemgår de forhold, der indgår i forsikringssagen. Når der opstår en skade som følge af en ulykke, så skal dette rapporteres til forsikringsselskabet, hvis man er forsikret. Det behøver ikke at være ting eller ejendom, det kan også være i forbindelse med helbred.

Forsikringsselskaberne samarbejder tæt med forsikringsefterforskere, der som regel er særlig uddannet indenfor den pågældende lovgivning. Undersøgelser foregår som ved en kriminalsag, ved at gennemgå IT-data, interviews af den som har forsikringen, samtaler med eventuelle vidner og eksperter på området. Dermed får man et samlet billede af, hvad der er sagens kerne, hvis der er mistænkelige forhold i forbindelse med forsikring.

Forsikringsefterforskning er essentielt for at sikre, at forsikringsselskaberne undgår forsikringssvindel. Efter hvert som forsikringssvindel bliver et mere og mere omfattende problem, bliver efterforskning mere relevant, og man skal gå grundigere til værks. Samtidig er det nemmere at gennemgå digitale data, og derfor har man i mange tilfælde et mere nøjagtigt materiale at efterforske ud fra. Hvis der er mistænkelige forhold i forbindelse med en forsikringssag, bliver der altså som regel koblet forsikringsefterforskning til, der kan undersøge forholdene grundigt.

I nogle forsikringssager bruges data fra GPS-tracking også som bevisførelse.