Har du været ude for en trafikulykke? Så kan du have krav på erstatning

Der er næsten altid en vis risiko forbundet med at køre bil og bevæge sig ud i trafikken – særligt på denne tid af året, hvor sne, slud og isglatte veje kræver ekstra årvågenhed og tillid bilister imellem.

 

Heldigvis kommer langt de fleste hver eneste dag sikkert fra A til B, men desværre hænder det alligevel, at uheldet er ude. I nogle tilfælde er man heldig at slippe med chokket og eventuelle materielle skader på bilen. I andre tilfælde kan der dog også være tale om personskader i større eller mindre grad.

 

Alt efter hvad der er sket, og hvem ansvaret for ulykken kan rettes mod, kan man være berettiget til erstatning – både fra et alment forsikringsselskab, men potentielt også fra andre instanser. Derudover kan man have krav på forskellige erstatningsposter afhængigt af skadetypen og -graden.

Oplever du problemer med nakke og skulder? Så kan det være tegn på piskesmæld

En af de skadetyper, man ofte ser i forbindelse med trafikuheld, er piskesmæld. Et piskesmæld opstår, når nakken og halsens bløddele bliver udsat for en pludselig kraftpåvirkning – og der ser man ofte denne type skader i forbindelse med uheld, hvor man er blevet påkørt af en anden bil bagfra.

 

De typiske symptomer på piskesmæld er smerter eller ømhed i nakken, skuldrene eller rygge, men det kan også manifestere sig som hukommelsestab, koncentrationsbesvær og søvnbesvær.

 

Piskesmæld er imidlertid svært at bevise lægeligt, da hverken røntgen, scanninger eller lignende kan påvise skaden. Når det er sagt, kan det dog i visse tilfælde alligevel være muligt at få tilkendt erstatning for piskesmæld efter en trafikulykke.

Det skal du være særligt opmærksom på

Når man er impliceret i et færdselsuheld, er de fleste klar over, at uheldet skal anmeldes til forsikringsselskabet. Men det er også vigtigt, at man hurtigst muligt efter ulykken lægger vejen forbi egen læge, hvis man føler sig påvirket på den ene eller den anden måde.

 

Har man mistanke om, at man har pådraget sig et piskesmæld, er det i særdeleshed vigtigt, at symptomerne bliver journalført hos lægen så hurtigt som muligt, så disse kan komme i betragtning i en eventuel erstatningssag.

 

Sager om piskesmæld volder ofte problemer i systemet, netop fordi det er svært at fremlægge konkrete, lægelige beviser. Det er derfor afgørende, at de oplevelser, smerter eller gener, man har efter ulykken, bliver noteret ved lægen, således det kan anvendes som alternativ bevisførelse i sagen.

 

Hos STORM Advokatfirma har de stor erfaring med sager om piskesmæld, og de kan derfor både rådgive om de lovmæssige krav og sikre, at din erstatningssag forløber efter bogen.