Hvad betyder trangsbeneficiet for dig?

Trangsbeneficiet lyder nok som volapyk for de fleste. Og det er meget muligt, at du i praksis aldrig kommer til at støde ind i situationer, hvor dette underlige ord bliver aktuelt for dig.

Men hvis du en dag kommer i den uheldige situationer, at der er regninger eller lån du ikke kan betale, så er det faktisk et vigtigt ord at kende betydningen af. For det dækker over et vigtigt princip i den danske lov, som sikrer dig, når dem du skylder penge skal opkræve det du skylder.

Trangsbeneficiet beskytter dig i en fogedsag

Trangsbeneficiet beskriver et princip, som anvendes i forbindelse med en fogedsag, hvor der gøres udlæg i dine værdier hvis du skylder penge til private virksomheder, eller det offentlige.

Trangsbeneficiet, som også ofte omtales som ”skyldnerens udtalelsesret”, har det formål at beskytte dig som skyldner mod udlæg i de aktiver som er nødvendige for dig og din husstand kan opretholde en beskeden levefod.

Hvorfor opstår en fogedsag?

En fogedsag kan i sidste ende blive resultatet, hvis du ikke betaler dine regninger til tiden.

I første omgang vil du i reglen modtage en venlig rykker. Hvis ikke du betaler, en rykker mere. Betaler du stadig ikke kan sagen ryge til inkasso, og i sidste ende komme i Fogedretten.

Hvis din sag sendes til inkasso, vil det normalt ske via et inkassofirma. Det er således ikke nødvendigvis dem du skylder penge, som du får henvendelse fra.

Fogeden skal så tage stilling til, hvordan du kan få din gæld ud af verden. Og det er her, at principperne om Trangsbeneficiet kommer i spil. De er til for at beskytte dig, som skyldner.

Regler for Trangsbeneficiet

Reglerne er nærmere beskrevet i retsplejelovens paragraf 509, hvor der bl.a. står, at ”Udlæg kan ikke foretages i aktiver bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem, og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand.”

Princippet om trangsbeneficiet sikrer således, at det fortsat er muligt for dig at kunne opretholde en rimelig tilværelse – herunder lønindtjening, erhverv eller eventuelt uddannelse.

Hvad er ”beskeden levefod” ifølge Trangsbeneficiet?

Der er ingen helt faste faste regler for hvad en beskeden levefod er. Det er noget der ændrer sig i takt med udviklingen i samfundet.

Normalt undtages dog en normalt møbleret bolig, almindelige køkkenfaciliteter, og hvidevarer. Derudover er almindelig radio og tv også udtaget fra udlæg. Men mere værdifulde møbler, designer møbler, større smart tv, malerier og smykker er ikke nødvendigvis omfattet af trangsbeneficiet.

Fogeden kan ikke gøre udlæg i genstande som indgår i dit erhverv eller uddannelse, hvis de har en værdi på mindre end 3000 kr. Der kan heller ikke gøres udlæg i pengebeløb, som er nødvendige for din husstand bolig og husholdning indtil næste indtægt.

Betal dine regninger og undgå udlæg

På trods af den beskyttelse som principperne om Trangsbeneficiet giver dig, er det altid best at undgå at det ender der. Det er både billigere og lettere bare at betale sine regninger. Og det er jo også mest fair overfor dem, som du skylder penge.

Omkostningerne til inddrivelse, inkasso og fogedsager kan løbe op. Og i sidste ende er det dig der skal betale det hele.

Dertil kommer, at du kan blive registreret som dårlig betaler i RKI. Og det kan gøre det svært – eller helt umuligt, at låne penge, lægge huslån om eller få kredit.